Mediation

Hamelink Mediation

Waarom mediation? Wat kan ik verwachten?

Mediation zorgt ervoor dat mensen weer  op een redelijke manier met elkaar kunnen praten over de zaken die er echt toe doen.


Soms is het lastig om met elkaar in gesprek te gaan. Mogelijk lopen emoties zo hoog op waardoor een constructief gesprek niet goed meer mogelijk is. Zeker bij een (echt)scheiding moeten er veel zaken geregeld worden die een grote impact hebben op de toekomst. Denk hierbij aan de verdeling van het huis en de inboedel, maar bijvoorbeeld ook hoe de omgangsregeling er met de kinderen eruit ziet. Als men niet on speaking terms is, lijkt het al gauw makkelijker om elkaar te vermijden en het werk te laten doen door advocaten bij de rechtbank. Dit is doorgaans echter zeer prijzig en heeft een lange doorlooptijd, terwijl men juist snel en efficient een goede oplossing wenst!


Mediation

Een onafhankelijk mediator kan u helpen door de communicatie weer op gang te helpen, de gesprekken te begeleiden en het proces te bewaken. In een aantal stappen wordt zo toegewerkt naar een gezamenlijke overeenkomst waarin alle afspraken rond de scheiding zijn omschreven.

Stap 1: Intake;

Stap 2: Over en weer uitspreken wat men belangrijk vindt;

Stap 3: Gezamenlijk oplossingen bedenken;

Stap 4: Conclusies trekken en afspraken maken;

Stap 5: Ondertekenen overeenkomst.


Resultaat


Vergeleken met een gang naar de rechter worden de resultaten vanuit mediation bevredigender ervaren bij deelnemende partijen. Dit komt enerzijds doordat men weer met elkaar in gesprek is, maar anderzijds ook doordat men zelf de oplossingen bedenkt. Daar waar de rechter met de hakbijl de bezittingen door midden verdeelt, kan men bij mediation denken aan meer creatieve oplossingen die een rechter niet kan verzinnen, maar bij mediation wel naar boven komen.

Ook als er kinderen in het spel zijn is er het voordeel dat mediation werkt aan de relatie tussen de parijen. Dit vormt een onmisbare basis voor de toekomst waarbij beide ouders nog veel in contact zullen zijn om de praktische zaken voor de kinderen te regelen.De stappen bij mediation:

1. Intake

De kennismaking, waarbij uitgelegd wordt dat mediation vertrouwelijk en vrijwillig is, maar dat er wel degelijk een inspanning wordt verwacht van de partijen. Ook worden de verwachtingen rond de resultaten van de mediation besproken.

2. Over en weer uitspreken wat men belangrijk vindt


In deze fase wordt besproken wat u beiden belangrijk vindt dat opgelost zou moeten worden en waarom dat voor u zo belangrijk is. Vaak staan emoties de communicatie in de weg, waardoor oplossingen lastiger te vinden zijn. Door hierover praten ontstaat meer wederzijds begrip en ruimte voor oplossingen.

3. Gezamenlijk oplossingen bedenken


Als wederzijds bekend is wat men daadwerkelijk echt belangrijk vindt voor de toekomst is het tijd om oplossingen te bedenken die tegemoet komen aan de wensen van u beiden.

4. Conclusies trekken en afspraken maken


De oplossingen worden omgezet in een concrete en samenhangende set van afspraken.   

5. Ondertekenen overeenkomst


De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wat er precies is afgesproken.

Copyright ©  Hamelink  Mediation Nootdorp